พระนครศรีอยุธยา

คลองหันตรา

 
 

คลองหันตราเป็นคลองสมัยโบราณของแม่น้ำป่าสัก มีวัดโบราณน่าชม เช่น วัดป่าโค วัดดุสิดาราม วัดหันตรา ลำคลองมีความร่มรื่นและแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หลงเหลืออยู่มาก พงศาวดารกล่าวว่าสมัยกรุงศรีอยุธยาทัพหงสาวดีของพระมหาอุปราช (บุเรงนอง) เข้าตีค่ายเจ้าพระยามหาเสนาที่ทุ่งหันตรา ทัพของเจ้าพระยามหาเสนาแตกพ่ายหนีลงคลองหันตราข้ามไปฟากวัดมเหยงคณ์

สำหรับผู้สนใจการพายเรือคายัคในคลองสายนี้ ติดต่อเช่าเรือและสอบถามเส้นทางได้ที่ร้านอาหารเซเว่นซี ตรงข้ามสถานีรถไฟ หรือล่องเรือเข็ม ติดต่อ จุก-ยา เรือบริการ บริเวณหน้าวัดพนัญเชิง 08-9220-8637, 08-9805-6165