พระนครศรีอยุธยา

ล่องเรือรอบเกาะเมือง

   

ชมทัศนียภาพสองฝั่งน้ำรอบเกาะเมือง ซึ่งยังเห็นร่องรอยของชุมชนและวัฒนธรรมริมน้ำ สะท้อนภาพอดีตของเมืองซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่ดำรงอยู่ร่วมกันได้ รวมถึงวัดต่างๆ ที่ตั้งอยู่รอบเกาะเมือง จินตนาการสู่ภาพอดีตอันรุ่งโรจน์ ที่มีสายน้ำเป็นเส้นทางหลักผูกพันกันเป็นหนึ่งเดียวจนแยกไม่ออก และบทบาทของเมืองท่าอันคึกคักของกรุงศรีอยุธยา

การล่องเรือชมรอบเกาะเมืองใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ถึง 2 ชั่วโมงครึ่ง ขึ้นอยู่กับจุดแวะพักและความเร็วของเรือ ตลอดเส้นทางสองฝั่งแม่น้ำรอบเกาะจะได้ชมวัดและสถานที่สำคัญมากมาย เช่น วัดกล้วย วัดพิชัยสงคราม วัดธรรมนิยม วัดแค วัดตองปุ วัดแม่นางปลื้ม วัดวงษ์ฆ้อง วัดหน้าพระเมรุ วัดพนมยงค์ อนุสรณ์สถานปรีดีพนมยงค์ วัดพนมยงค์ วัดศาลาปูน วัดธรรมมาราม เจดีย์ศรีสุริโยทัย วัดกษัตราธิราช พระตำหนักสิริยาลัย วัดไชยวัฒนาราม วัดสนามไชย วัดนักบุญยอแซฟ วัดพุทไธศวรรย์ มัสยิดอิสลามวัฒนา วัดนางกุย ป้อมเพชร วัดพนัญเชิง

สอบถามบริการได้จากร้านอาหารริมน้ำและโรงแรมริมแม่น้ำ ค่าบริการล่องเรือชมทิวทัศน์อาจคิดราคาพร้อมอาหาร และบางแห่งก็มีให้บริการเฉพาะการเช่าเหมาลำสำหรับหมู่คณะ ดังนั้นควรสอบถามรายละเอียดก่อนใช้บริการ นอกจากนี้ยังมีบริการเช่าเหมาลำเรือหางยาว ที่บริเวณท่าน้ำหน้าพระราชวังจันทรเกษม ท่าน้ำวัดพนัญเชิง อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับระยะเวลาและเส้นทาง

ผู้ให้บริการเรือโดยสาร มีดังนี้

- จุก-ยา เรือบริการ บริเวณหน้าวัดพนัญเชิง 08-9220-8637, 08-9805-6165

- เรือริเวอร์วิวเพลส โทร. 0-3524-1730

- ห้องอาหารเรือนรับรอง โทร. 0-3521-1036

- เรือกรุงศรีปริ๊นเซส โทร. 0-3524-4333

- อโยธยาริเวอร์ไซด์ โทร. 0-3523-4873-76

- อยุธยาโบ๊ท 08-1795-8351, 08-2719-2638

- บ้านวัชราชัย โทร. 0-3580-1333

- เจ้าพระยามารวย โทร. 0-3521-1692