การท่องเที่ยวประมงจันทบุรี

บ้านเหยี่ยวแดงแห่งลุ่มน้ำเวฬุ

 
 
12.387539,102.317985

บริเวณลุ่มน้ำเวฬุยังมีความมหัศจรรย์อีกมากมายหากต้องการชมเหยี่ยวแดงจำนวนลมากมายต้องที่นี่เลยด้วยภูมิประเทศเป็นเกาะต้องนั่งเรือออกมาประมาณ30นาทีเลี้ยวลัดเลาะไปตามลำน้ำโดยมีป่าชายเลนยืนทักทายตลอดสองข้างทางสลับตัดกับการทำนากุ้ง นาหอยแต่อยู่ในปริมาณที่พอดีไม่มากจนเกินไปสถานที่แห่งนี้เป็นของชาวบ้านแต่เป็นของชาวบ้านที่เข้าใจความเป็นธรรมชาติไม่ทำร้ายระบบนิเวศให้เสียไปความชุกชุมของกบเขียดงูนกแมลงหนูรวมถึงสัตว์เลื้อยคลานจึงยังสมบูรณ์ยิ่งนักเหตุนี้ทำให้เหยี่ยวแดงไม่อพยพไปหาแหล่งอาหารอื่นหากนักท่องเที่ยวต้องการชมความงามของเจ้าเวหานิยมอยู่2ช่วงเวลาคือในยามเช้าคือการออกไปหากินขเหยี่ยวแดงและเวลา17.00น.หรือเวลากลับมารังนั้นเองโดยการชมต้องไม่ส่งเสียงดังเงียบที่สุด หากต้องการชมในระยะใกล้ต้องมีการลงทุนคือการนำเหยื่อปลาไปโปรยไว้บนผิวน้ำนักท่องเที่ยวจะได้ชมความสง่างามขณะโฉบลงคาบเหยื่อนับเป็นภาพที่หาชมได้ยากโดยส่วนใหญ่นิยมชมในเวลาบ่าย3โมงสามารถติดต่อเรือท่องเที่ยวได้ในบริเวณนั้นและกลับมาอีกครั้งในเวลาใกล้ครับ สามารถชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าได้อีกด้วย

รู้ก่อนเที่ยว : สถานที่แห่งนี้มีเหยี่ยวแดงจำนวนมาก เพราะไม่มีการรบกวนจากชาวบ้านในละแวกการชมเหยี่ยวแดงจึงควรเงียบและสงบที่สุด

แนะนำ : สามารถชมได้ด้วยตาเปล่า และในระยะใกล้