การท่องเที่ยวประมงจันทบุรี

ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ

 
 
12.395189,102.357105

ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุอยู่ไม่ห่างจากท่าเรือขลุงมากนักเป็นสถานที่ให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศวิทยาเน้นในด้านการรักษาสภาพป่าชายเลนและทรัพยากรธรรมชาติเพราะบริเวณนี้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์หลากหลายชนิดนักท่องเที่ยวจึงสามารถเที่ยวชมภายในศูนย์ฯด้วยเส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยที่ทางศูนย์ฯได้เตรียมอุปกรณ์การเรียนรู้ไว้อย่างครบครันทั้งการเดินและการปั่นจักรยานชมทัศนียภาพสองข้างทางระหว่างทางมีแผนที่แสดงพร้อมชื่อพันธุ์ไม้ชายเลนและด้วยความสมบูรณ์ของป่าชายเลนของที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้พบเห็นพันธุ์ไม้หายากนานาพันธุ์เช่นต้นฝาดดอกแดงลำแพนฯลฯระหว่างทางยังสามารถพบเห็นนกหลากหลายสายพันธุ์มากกว่า200ชนิดเช่นนกกินปลีนกกระจิบนกแว่นตาขาวฯลฯรับรองว่าความร่มรื่นและอากาศบริสุทธิ์สามารถทำให้มีความสุขกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนแห่งนี้ไม่ยากนัก

สิ่งอำนวยความสะดวก : ให้เช่าจักรยาน, เรือนำเที่ยว, ให้บริการกล้องดูนก

รู้ก่อนเที่ยว : สมุนไพรหลายตัวใช้พันธุ์ไม้จากป่าชายเลน โดยทางชาวบ้านมีการนำมาแปรและเป็นสินค้าที่ระลึก

แนะนำ : ศูนย์เป็นหน่วยงานราชการควรติดต่อก่อนเข้าเยี่ยมชมทุกครั้ง