การท่องเที่ยวประมงจันทบุรี

หมู่บ้านไร้แผ่นดิน

 
 
12.335977,102.275741

ย้อนไปในอดีตหมู่บ้านไร้แผ่นดินหรือหมู่บ้านโรงไม้แห่งนี้เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานจากประวัติเล่าว่าหมู่บ้านแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นท่าเรือส่งสินค้าในสมัยก่อนมีเรือกลไฟเข้ามาเพื่อเอาไม้โกงกางผ่าซีกทำเป็นฟืนเพื่อเป็นเชื่อเพลิงวิ่งไปมาระหว่างบางกอกกับจันทบุรีครั้งหนึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเสด็จประพาสวัดบางชันศูนย์รวมจิตใจของชาวบางชันจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าสถานที่แห่งนี้ผ่านกาลเวลามาประมาณ200ปีโดยชุมชนแห่งนี้ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนสังเกตได้จากศาลเจ้าที่ตั้งอยู่บริเวณปากคลองบางชันเหล่าพี่น้องไทยเชื่อสายจีนได้สร้างความผูกผันติดต่อค้าขายสร้างบ้านเรือนให้ในอดีตคึกคักสืบต่อมาเป็นเวลานาน

ปัจจุบันหมู่บ้านไร้แผ่นดินเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในตำบลบางชันอำเภอขลุงยังใช้เรือติดต่อค้าดั่งเดิมไฟฟ้าเพิ่งเข้าถึงไม่นานมากนักส่วนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคยังซื้อจากฝั่งขลุงเช่นเดิมสามารถเที่ยวชมภายในชุมชนด้วยการเดินถ่ายรูปชมวิถีชีวิตของชาวบ้านไร้แผ่นดินสัมผัสกับผู้คนที่ยังบริสุทธิ์และพร้อมให้บริการกับนักท่องเที่ยวด้วยสะพานคอนกรีตที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาหารแปรรูปต่างๆเช่นกุ้งแห้งตีนเหยียบและเคย

รู้ก่อนเที่ยว : บรรยากาศของที่นี่สดชื่น และ รับลมทะเลตลอดเวลา

แนะนำ : ของฝากจากที่นี่ในด้านอาหารทะเลถือได้ว่ามีคุณภาพ พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง