สวนสุภัทราแลนด์เป็นสวนผลไม้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรภาคตะวันออกรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยปีพ.ศ.2556,2553จึงการันตีได้ว่าบริหารจัดการสวนผลไม้อย่างเป็นระบบเหมาะสมกลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อมมีการควบคุมคุณภาพผลผลิตและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดยทางสวนใช้ระบบธรรมชาติจัดการธรรมชาติใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตน้ำหมักชีวภาพปราศจากสารเคมีนำเสนอความรู้แก่นักท่องเที่ยวผ่านทางกิจกรรมนั่งรถรางที่ใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติเข้าชมสวนรถทุกคันมีวิทยากรแนะนำให้ความรู้นอกจากนี้ทางสวนสามา
สวนสะเด็ดยาดเป็นสวนผลไม้ด้วยวิธีการผสมผสานระหว่างอินทรีย์กับเคมีเพื่อให้ได้ผลผลิตตอบสนองทันตามฤดูกาลใช้เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารสำหรับพืชที่เหมาะสมโดยใช้ปุ๋ยเคมีกับอินทรีย์แบบผสมผสานขึ้นซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ผ่านการหมักจนย่อยสลายสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์แม้ว่ามีปริมาณธาตุอาหารหลักน้อยแต่ธาตุอาหารมีองค์ประกอบครบถ้วนและให้ธาตุอาหารแก่พืชได้อย่างช้าๆมีประโยชน์ต่อพืชทุกชนิดในขณะเดียวกันปุ๋ยเคมีก็มีข้อดีที่สามารถให้ปริมาณธาตุอาหารหลักได้มากซึ่งพืชสวนต่างๆใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายกับการทำการเกษตร
ภายในศูนย์ฯ มีการจัดสาธิตวิธีทำเกษตรตามพระราชดำริ แบบครบวงจรทั้ง สวนผลไม้ การเลี้ยงสัตว์ การกักเก็บน้ำ และพื้นที่สำหรับทำการศึกษาทดลองพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ เน้นการลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมี เพื่อผลผลิตจะได้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสามารถจำหน่ายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยแบ่งการนำชมเป็น 3 เรื่องราว 1. เรื่องของน้ำ เราสามารถชมการกักเก็บน้ำด้วยเขื่อนขนาดเล็ก เพื่อชะลอการไหลและลดความรุนแรงไม่ให้น้ำไหลเร็วทำให้น้ำซึมสู่พื้นดิน เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นส่งผลให้เกิดคว
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีตั้งติดกับเทือกเขาสระบาปทำให้สถานที่นี้มีอากาศบริสุทธิ์และอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ทุเรียนโบราณหายากที่สุดในประเทศไทยเพราะในปัจจุบันเกษตรกรนิยมปลูกทุเรียนไม่กี่สายพันธุ์ทำให้เกิดภาวะตลาดผลไม้ทุเรียนของไทยมีทุเรียนสายพันธุ์เดิมคือชะนีก้านยาวหมอนทองทางศูนย์ฯจึงได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ทุเรียนพร้อมทั้งรวบรวมพันธุ์ทุเรียนที่เคยโด่งดังในอดีตและรสชาติที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเช่นกบลวงกำปั่นทองย้อยภายในศูนย์ฯยังมีสวนพรรณไม้หอมที่มีความแตกต่า
เป็นสถานที่ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการปฏิบัติให้เห็นกันอย่างชัดเจนทั้งการปลูกผักปลอดสารพิษแบบอินทรีย์การปลูกผักกางมุ้งการปลูกผลไม้พันธุ์ดีรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์มากมายหลายชนิดการผลิตแก๊สชีวภาพการทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ชีวภาพการทำเตาผลิตน้ำส้มควันไม้การทำเตากลั่นสมุนไพรไล่แมลงฯลฯภายในยังพร้อมไปด้วยการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเช่นผึ้งหลวงหมูหลุมแพะคอนโดไก่ปลาดุกปลาไหลกบและหนอนเป็นต้น ภายในศูนย์มีการสาธิตการทำบ้านดินเริ่มตั้งแต่การทำบล็อกดินไปจนถึงการสร้างเป็นตัวบ้านหากนักท่องเที่ยวสนใจส
ภายในโรงงานแปรรูปมีการผลิตหลายอย่างที่นักท่องเที่ยวสามารถชมได้คือทุเรียนทอดกรอบ(แบบแผ่น)หรือทุเรียนสุกทอดสุญญากาศขนุนอบกรอบมะม่วงอบกรอบสับปะรดอบกรอบสามารถเลือกซื้อและเลือกชิ้มได้ที่ร้านค้าของฝากของทางสวนฯได้ราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดหลายเท่าตัวสินค้าของฝากยังมีอีกหลายประเภททั้งน้ำปลากะปิเครื่องจักรสานต่างๆตลอดจนสินค้าประเภทผลไม้สดจากวิสาหกิจชุมชนผลไม้เมืองตราดเพราะที่นี่คัดสรรที่สุดแห่งสุดยอดของดีเมืองตราดมาไว้ตอนรับนักท่องเที่ยวสวนสวรรค์…ที่โดดเด่นจนได้รับรางวัลมากมายเป็นสินค้าพื้นเมืองคุณภาพเยี่ยม