แหล่งรวบรวมพันธุ์สมุนไพรมากกว่า260ชนิดเพื่อเป็นสถานที่สำหรับเรียนรู้และเป็นสวนพักผ่อนสำหรับประชาชนทั่วไปโดยภายในสวนแบ่งเป็นพันธุ์ไม้สมุนไพรจำนวนกลุ่มพันธุ์20กลุ่มตามสรรพคุณในการรักษาโรคอาทิกลุ่มยาบำรุงเลือดกลุ่มสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งกลุ่มยาแก้โรคผิวหนังกลุ่มพืชหอมฯลฯสามารถขี่จักรยานหรือนั่งรถNGVที่คอยบริการด้วยการนำชมบรรยากาศโดยรอบพร้อมวิทยากรที่คอยอธิบายถึงส่วนต่างๆภายในสวนทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ความเข้าใจ รวมถึงความร่มรื่นและความผ่อนคลายตลอดการท่องเที่ยวภายในสวนสมุนไพรแห่งนี้ จากนั้น
สวนแห่งปราชญ์จังหวัดจันทบุรีผู้ใหญ่คำนึงชนะสิทธิ์ชาวบ้านแห่งต.สองพี่น้องอ.ท่าใหม่จ.จันทบุรีเกษตรกรที่ใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ตรงอันยาวนานมาตลอดชีวิตได้ลองผิดลองถูกมาด้วยตัวเองจนประสบความสำเร็จจึงได้เปิดบ้านเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมชมเพื่อให้เพื่อนเกษตรกรทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวได้นำไปประยุกต์ใช้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯตามแนวคิดที่ว่า“เดินตามพ่อ...รู้จักพอเพียง”ปราญช์ผู้นี้จะทำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภ
ย่านท่าหลวงในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าเมืองจันทบุรีเมื่อ100ปีก่อนทำให้บริเวณนี้เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยของพ่อค้าชาวจีนสืบเนื่องจนถึงทุกวันนี้สภาพอาคารบ้านเรือนต่างๆยังคงอนุรักษ์ไว้ดังเดิมรวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ยังคงงดงามในด้านสถาปัตยกรรมการออกแบบและตกแต่งตัวอาคารบ้านเรือนย่านท่าหลวงได้แสดงให้เห็นถึงความมีเอกลักษณ์ผ่านทางบานประตูหน้าต่างการฉลุลวดลายของความประณีตบรรจงของฝีมือช่างจันทบุรีที่นี่จึงเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของเมืองจันทบุรี ปัจจุบันบริเวณย่านท
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้ความรู้ในด้านวิชาการและความเพลิดเพลินจากการศึกษาพฤติกรรมและวงจรชีวิตของผึ้งรวมถึงแมลงเศรษฐกิจต่างๆยิ่งไปกว่านั้นคือชมการเลี้ยงผึ้งและแปรรูปแบบใกล้ชิดสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนการเลี้ยงผึ้งโพรงผึ้งชันโรงการเลี้ยงจิ้งหรีดและการเลี้ยงแมลงต่างๆที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ได้ที่จุดสาธิตการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มแรกกระทั่งขั้นตอนสุดท้ายจนถึงการผลิตเป็นน้ำผึ้งแท้ตลอดจนการแปรรูปเป็นสบู่ยาหม่องครีมฯลฯถือเป็นสมุนไพรที่เกิดจากสัตว์
แหล่งทรัพยากรด้านสมุนไพรมีหน้าที่ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อส่งให้กับหน่วยงานต้นสังกัดคือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อค้นคว้าทดลองและนำมาผลิตเป็นยารักษาโรคต่อไปภายในบริเวณสวนฯมีโรงอบสมุนไพรแบ่งประเภทของสมุนไพรโดยต้องผ่านขั้นตอนการอบดังนี้คือรากไม้ลำต้นกิ่งเนื่องจากมีความชื้นสูงทางสวนฯจึงต้องอบให้แห้งก่อนส่งออกต่อไปแต่หากเป็นใบไม้จะมีคุณสมบัติคือแห้งง่ายทางสวนฯจึงใช้วิธีตากซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายกว่าวิธีแรกภายในสวนยังมีโรงเพาะชำกล้าไม้สมุนไพรนานาพันธุ์ที่หายากรวบรวมและอนุรักษ์ไว้เพื่อประโยชน์ในการผลิตยารักษาโร
ก่อนกลับแวะซื้อของฝากจากศูนย์รวมของฝากมากที่สุดในจันทบุรี“ต้นตำรับ”ร้านแห่งนี้ได้รับการยอมรับจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนว่ามีสินค้าคุณภาพให้เลือกอย่างมากมายทั้งผลไม้สดตามฤดูกาลหรือผลไม้แปรรูปสินค้าพื้นเมืองของจันทบุรีทั้งเสื่อจันทบูรอันเลืองชื่ออาหารทะเลรวมถึงพลอยอัญมณีต่างๆมาเที่ยวจันทบุรีขากลับแวะหาของฝากญาติสนิทมิตรสหายเพราะผลผลิตของเมืองจันท์ฯมีจำนวนมากแต่ที่ต้นตำรับสามารถเก็บผลิตภัณฑ์ของจันทบุรีไว้อย่างครบครัน ตั้งอยู่ที่ : 81/38 ม.11 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ตำแหน่ง GPS : N12.