เป็นแหล่งเลี้ยงหอยที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดจันทบุรีโดยหอยที่เลี้ยงมีหลากหลายสายพันธุ์เช่นหอยแครงหอยนางรมรวมทั้งหอยแมลงภู่ตลอดจนเป็นศูนย์รวมของอาหารทะเลสดๆทั้งกุ้งปูปลากั้งฯลฯเนื่องจากคนพื้นถิ่นแถบนี้มีอาชีพทำประมงและเลี้ยงเป็นแหล่งเลี้ยงหอยที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดจันทบุรีโดยหอยที่เลี้ยงมีหลากหลายสายพันธุ์เช่นหอยแครงหอยนางรมรวมทั้งหอยแมลงภู่ตลอดจนเป็นศูนย์รวมของอาหารทะเลสดๆทั้งกุ้งปูปลากั้งฯลฯเนื่องจากคนพื้นถิ่นแถบนี้มีอาชีพทำประมงและเลี้ยงหอยกันโดยทั่วไปจึงทำให้เห็นช่องทางการพัฒนาชุมชนนี้ให้เป็นแหล่ง
ตั้งอยู่ไม่ห่างจากฝั่งของท่าเรืออ.ขลุงมากนักเป็นฟาร์มเลี้ยงปูที่ใช้แพในบึงน้ำมีประตูเปิด-ปิดรับน้ำเข้ามาจากแหล่งน้ำธรรมชาติโดยใช้สายพันธุ์ปูทะเลจากย่างกุ้ง ประเทศพม่าขนาดไม่ใหญ่มากนักครั้งละ700ตัวจากนั้นจึงปล่อยลงสู่ตะกร้าที่เตรียมไว้ประกบด้วยตะกร้าที่มีรูเพื่อสะดวกต่อการให้อาหารและตรวจเช็คการลอกคราบของปูเพราะปูทะเลเหล่านี้สามารถลอกคราบในเวลาไม่เกิน2–3ชั่วโมงหลังจากนั้นเปลือกปูก็จะเริ่มกลับมาแข็งตัวกลายเป็นปูธรรมดาเช่นเดิม ทำให้ฟาร์มแห่งนี้ต้องมีการตรวจเช็คทุก4ชั่วโมง วิธีการแยกตัวปูที่ใกล้ลอ
ย้อนไปในอดีตหมู่บ้านไร้แผ่นดินหรือหมู่บ้านโรงไม้แห่งนี้เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานจากประวัติเล่าว่าหมู่บ้านแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นท่าเรือส่งสินค้าในสมัยก่อนมีเรือกลไฟเข้ามาเพื่อเอาไม้โกงกางผ่าซีกทำเป็นฟืนเพื่อเป็นเชื่อเพลิงวิ่งไปมาระหว่างบางกอกกับจันทบุรีครั้งหนึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเสด็จประพาสวัดบางชันศูนย์รวมจิตใจของชาวบางชันจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าสถานที่แห่งนี้ผ่านกาลเวลามาประมาณ200ปีโดยชุมชนแห่งนี้ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนสังเกตได้จากศาลเจ้าที่ตั้งอยู่บริเวณปากคลองบางชันเหล่าพี่น้องไท
ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุอยู่ไม่ห่างจากท่าเรือขลุงมากนักเป็นสถานที่ให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศวิทยาเน้นในด้านการรักษาสภาพป่าชายเลนและทรัพยากรธรรมชาติเพราะบริเวณนี้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์หลากหลายชนิดนักท่องเที่ยวจึงสามารถเที่ยวชมภายในศูนย์ฯด้วยเส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยที่ทางศูนย์ฯได้เตรียมอุปกรณ์การเรียนรู้ไว้อย่างครบครันทั้งการเดินและการปั่นจักรยานชมทัศนียภาพสองข้างทางระหว่างทางมีแผนที่แสดงพร้อมชื่อพันธุ์ไม้ชายเลนและด้วยความสมบูรณ์ของป่าชายเลนของที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้พ
บริเวณลุ่มน้ำเวฬุยังมีความมหัศจรรย์อีกมากมายหากต้องการชมเหยี่ยวแดงจำนวนลมากมายต้องที่นี่เลยด้วยภูมิประเทศเป็นเกาะต้องนั่งเรือออกมาประมาณ30นาทีเลี้ยวลัดเลาะไปตามลำน้ำโดยมีป่าชายเลนยืนทักทายตลอดสองข้างทางสลับตัดกับการทำนากุ้ง นาหอยแต่อยู่ในปริมาณที่พอดีไม่มากจนเกินไปสถานที่แห่งนี้เป็นของชาวบ้านแต่เป็นของชาวบ้านที่เข้าใจความเป็นธรรมชาติไม่ทำร้ายระบบนิเวศให้เสียไปความชุกชุมของกบเขียดงูนกแมลงหนูรวมถึงสัตว์เลื้อยคลานจึงยังสมบูรณ์ยิ่งนักเหตุนี้ทำให้เหยี่ยวแดงไม่อพยพไปหาแหล่งอาหารอื่นหากนักท่องเที่ยวต้อ
ถือเป็นจุดสุดท้ายทางทะเลของจังหวัดจันทบุรีหากเลยไปอีกนิดเราจะเข้าเขตพื้นที่ของจังหวัดตราดทะเลแหวกเกิดขึ้นจากน้ำขึ้นน้ำลงโดยเมื่อน้ำลดสามารถมองเห็นแผ่นดินที่เป็นทรายสีดำทอดตัวยาวอยู่กลางลำน้ำอยู่ไม่ไกลจากเกาะจิกโคนเลนในบริเวณทะเลแหวกสามารถนำมาปลูกต้นไม้เชื่อกันว่าจะทำให้ต้นไม้งอกงามดีเพราะส่วนใหญ่เป็นเศษเปลือกหอยที่แตกหักสะสมรวมตัวกันมาอย่างยาวนานจากจุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถมองเกาะจิกที่อยู่ในเขตของจังหวัดตราดได้ถนัดตาซึ่งเหล่าเรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็กประเภทเบ็ดต่างแวะมาพักและหาปลากันไม่ห่างจากตร
แหล่งรวบรวมพันธุ์สมุนไพรมากกว่า260ชนิดเพื่อเป็นสถานที่สำหรับเรียนรู้และเป็นสวนพักผ่อนสำหรับประชาชนทั่วไปโดยภายในสวนแบ่งเป็นพันธุ์ไม้สมุนไพรจำนวนกลุ่มพันธุ์20กลุ่มตามสรรพคุณในการรักษาโรคอาทิกลุ่มยาบำรุงเลือดกลุ่มสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งกลุ่มยาแก้โรคผิวหนังกลุ่มพืชหอมฯลฯสามารถขี่จักรยานหรือนั่งรถNGVที่คอยบริการด้วยการนำชมบรรยากาศโดยรอบพร้อมวิทยากรที่คอยอธิบายถึงส่วนต่างๆภายในสวนทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ความเข้าใจ รวมถึงความร่มรื่นและความผ่อนคลายตลอดการท่องเที่ยวภายในสวนสมุนไพรแห่งนี้ จากนั้น
สวนแห่งปราชญ์จังหวัดจันทบุรีผู้ใหญ่คำนึงชนะสิทธิ์ชาวบ้านแห่งต.สองพี่น้องอ.ท่าใหม่จ.จันทบุรีเกษตรกรที่ใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ตรงอันยาวนานมาตลอดชีวิตได้ลองผิดลองถูกมาด้วยตัวเองจนประสบความสำเร็จจึงได้เปิดบ้านเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมชมเพื่อให้เพื่อนเกษตรกรทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวได้นำไปประยุกต์ใช้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯตามแนวคิดที่ว่า“เดินตามพ่อ...รู้จักพอเพียง”ปราญช์ผู้นี้จะทำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภ