ชมงานฝีมือของชาวบ้านหัวแหลม ในการประดิษฐ์ปลาตะเพียนใบลาน เป็นของที่ระลึกคู่กรุงเก่ามานับร้อยปี ในอดีตนิยมแขวนปลาตะเพียนในเปลให้เด็กดู แต่ปัจจุบันกลายมาเป็นของตกแต่งบ้านไปแล้ว ไปชมกรรมวิธีการประดิษฐ์และเลือกซื้อปลาตะเพียนใบลาน ถึงแหล่งผลิตได้ที่ชุมชนบ้านหัวแหลม ชิมอาหาร สำหรับนักปั่นที่แวะวัดใหญ่ชัยมงคล ต้องไม่พลาดชิมก๋วยเตี๋ยวเรือที่มีชื่ออยู่แถวหน้าวัด จากนั้นแวะชิมขนมใส่ไส้ กล้วยแขกทอด ริมทางที่ทำเสร็จใหม่ๆ ร้อนๆ ก่อนเดินทางต่อ
ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่สะพานกษัตราธิราช ใกล้ตำหนักสิริยาลัย เลี้ยวซ้ายที่เชิงสะพานวิ่งไปตามถนน 3469 วัดไชยวัฒนาราม สัมผัสบรรยากาศอันแสนสงบในยามเช้า เก็บรายละเอียดความงดงามในอีกช่วงเวลาต่อจากเย็นวาน วัดนักบุญยอแซฟ อาคารสีสันสดใสโดดเด่นริมแม่น้ำที่เห็นอยู่นี้สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5 บนซากฐานเดิม โดยโบสถ์หลังแรกนั้นสร้างขึ้นพร้อมกับหมู่บ้านฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และถูกเผาทำลายไปเมื่อครั้งสงครามคราวเสียกรุง พ.ศ. 2310 ก่อนจะได้รับการฟื้นฟูโดยบาทหลวงปาเลอกัวซ์และคณะ
จากวงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้ม ไปตามถนน 3059 สายอยุธยา-บางปะอิน วัดใหญ่ชัยมงคล ถือเป็นวัดป่าที่สำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นที่ประทับของพระวันรัตน์ฝ่ายอรัญวาสี จุดเด่นของวัดคือเจดีย์ประธานองค์สูงใหญ่ กล่าวกันว่าพระนเรศวรโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่มีชัยชนะต่อพระมหาอุปราช แห่งหงสาวดี เป็นที่มาของชื่อวัดว่า วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิง กราบองค์หลวงพ่อโต หรือคนจีนนิยมเรียกว่า ซำปอกง ซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ที่ทั้งชาวไทยและชาวจีนนับถือศรัทธามาช้านาน
พระนครศรีอยุธยา อดีตเมืองราชธานีแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ตลอดระยะเวลา 417 ปีที่กรุงศรีอยุธยาดำรงอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่ส่งผ่านความรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการเป็นเมืองท่าของเศรษฐกิจการค้า วิถีชีวิตความเป็นอยู่และความหลากหลายของผู้คน ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของงานศิลปกรรม ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ เริ่มจากดูภาพรวมของเมือง ทำเลที่ตั้งเมือง ที่ส่งผลให้เกิดความรุ่งเรืองในการเป็นเมืองท่า