ชมทัศนียภาพสองฝั่งน้ำรอบเกาะเมือง ซึ่งยังเห็นร่องรอยของชุมชนและวัฒนธรรมริมน้ำ สะท้อนภาพอดีตของเมืองซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่ดำรงอยู่ร่วมกันได้ รวมถึงวัดต่างๆ ที่ตั้งอยู่รอบเกาะเมือง จินตนาการสู่ภาพอดีตอันรุ่งโรจน์ ที่มีสายน้ำเป็นเส้นทางหลักผูกพันกันเป็นหนึ่งเดียวจนแยกไม่ออก และบทบาทของเมืองท่าอันคึกคักของกรุงศรีอยุธยา การล่องเรือชมรอบเกาะเมืองใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ถึง 2 ชั่วโมงครึ่ง ขึ้นอยู่กับจุดแวะพักและความเร็วของเรือ
คลองหันตราเป็นคลองสมัยโบราณของแม่น้ำป่าสัก มีวัดโบราณน่าชม เช่น วัดป่าโค วัดดุสิดาราม วัดหันตรา ลำคลองมีความร่มรื่นและแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หลงเหลืออยู่มาก พงศาวดารกล่าวว่าสมัยกรุงศรีอยุธยาทัพหงสาวดีของพระมหาอุปราช (บุเรงนอง) เข้าตีค่ายเจ้าพระยามหาเสนาที่ทุ่งหันตรา ทัพของเจ้าพระยามหาเสนาแตกพ่ายหนีลงคลองหันตราข้ามไปฟากวัดมเหยงคณ์ สำหรับผู้สนใจการพายเรือคายัคในคลองสายนี้ ติดต่อเช่าเรือและสอบถามเส้นทางได้ที่ร้านอาหารเซเว่นซี ตรงข้ามสถานีรถไฟ หรือล่องเรือเข็ม ติดต่อ จุก-ยา เรือบริการ